O WYDAWNICTWIE

 

 

 Wydawnictwo EUFONIUM powstało w 2005 r. w Gdyni.

Redaktorem Naczelnym jest Jarosław Pabisiak.