ZAPOWIEDZI

Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867)
Utwory wybrane vol. 1 na fortepian

Joachim Kaczkowski (1789-1829)
Utwory zebrane vol. 2 na fortepian

Zygmunt Stojowski (1870-1946)
Sonata op. 18 na wiolonczelę i fortepian

Robert Poselt (1878-1935)
Utwory zebrane na skrzypce i fortepian