ZAPOWIEDZI


Florian Miładowski (1819-1889)

Utwory wybrane na fortepian


Józef Deszczyński (1781-1844)

Kwartet fortepianowy op. 39 na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę


Halina Krzyżanowska (1860-1937)

Sonata op. 28  na skrzypce i fortepian