ZAPOWIEDZI


Józef Brzowski (1805-1888)

Utwory wybrane na fortepian


Apolinary Kątski (1825-1879)

Utwory wybrane vol. 1 na skrzypce i fortepian


Józef Deszczyński (1781-1844)

Kwartet fortepianowy op. 39 na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę


Halina Krzyżanowska (1860-1937)

Sonata op. 28  na skrzypce i fortepian


 Kazimierz Łada (1824-1871)

Utwory wybrane  na skrzypce i fortepian


Henri Vieuxtemps (1820-1881)

Album polski na skrzypce i fortepian