Michał Bergson

    MICHAŁ BERGSON urodził się w 1820 r. w Warszawie, zmarł w 1898 w Londynie. Był polskim pianistą i kompozytorem. Początkowo uczył się muzyki w Warszawie, a następnie studiował w Dessau u Friedricha Schneidera (kompozycja) oraz w Berlinie u Carla Friedricha Rungenhagena i Wilhelma Tauberta. W 1840 r. wyjechał na studia pianistyczne do Paryża. W latach 1846-1850 przebywał we Włoszech. Tam w 1847 r. wystawił swoją operę Luisa di Montfort. W 1863 r. został profesorem, a następnie dyrektorem konserwatorium w Genewie. Po kilku latach przeniósł się do Paryża, a potem do Londynu, gdzie udzielał lekcji gry na fortepianie.
    Dorobek kompozytorski Bergsona obejmuje m. in. 2 opery (Luisa di Montfort i Salvator Rosa), kilkaset pieśni (m. in. Two Hearts, Better World, Sérénade Moresque), utwory kameralne oraz utwory na fortepian (w tym o charakterze dydaktycznym: 12 etudes caracteristiques op. 60 i Scuola del meccanismo: elementi dell' arte del pianista op. 65).