Maurycy Moszkowski

MAURYCY MOSZKOWSKI urodził się 23 sierpnia 1854 r. we Wrocławiu, zmarł 4 marca 1925 r. w Paryżu. Był kompozytorem, pianistą i dyrygentem. Jego rodzina pochodziła z Polski. W 1865 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Drezna, gdzie został przyjęty do tamtejszego konserwatorium. Od 1869 r. studiował w Berlinie w Konserwatorium im. J. Sterna grę na fortepianie u Eduarda Franka oraz kompozycję pod kierunkiem Friedricha Kiela, a następnie w Neue Akademie der Tonkunst grę na fortepianie u Theodora Kullaka. Karierę pianistyczną Moszkowski rozpoczął mając 19 lat koncertem w Berlinie w obecności Ferenca Liszta. Występował wielokrotnie w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie oraz Warszawie. Jego repertuar koncertowy opierał się głównie na muzyce klasycznej i romantycznej, grał dużo utworów Fryderyka Chopina, a także wiele własnych kompozycji. W lipcu 1880 r. w Warszawie, w Dolinie Szwajcarskiej, został wykonany jego poemat symfoniczny Jeanne d'Arc. W II połowie lat osiemdziesiątych XIX w. ze względów zdrowotnych musiał przerwać występy pianistyczne. Poświęcił się wówczas głównie komponowaniu, zaczął też stawać za pulpitem dyrygenckim. Propagował utwory Ludwiga van Beethovena, Richarda Wagnera, dzieła hiszpańskie, które darzył szczególnym sentymentem, a także własne kompozycje. W marcu 1889 r. dyrygował w Warszawie koncertem, z którego dochód przeznaczony był na budowę gmachu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Wykonał wówczas wstęp i muzykę baletową do swojej opery Boabdil, der letzte Maurenkönig op. 49. W lutym 1890 r. dał koncert kompozytorski w sali Teatru Wielkiego w Warszawie, podczas którego zaprezentował swój Koncert skrzypcowy C-dur op. 30 i Suitę g-moll op. 39 na orkiestrę. W 1897 r. przeniósł się na stałe do Paryża.
    Dorobek kompozytorski Moszkowskiego obejmuje przede wszystkim utwory na fortepian, a także utwory orkiestrowe (m. in. poemat symfoniczny Jeanne d'Arc op. 19, suity), koncert skrzypcowy, koncert fortepianowy, utwory na wiolonczelę i fortepian.