Karol Kurpiński

    KAROL KURPIŃSKI urodził się w 1785 r. we Włoszakowicach, zmarł w 1857 r. w Warszawie. Był jedną z najwybitniejszych postaci polskiego życia muzycznego pierwszej połowy XIX wieku. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrygenta i dyrektora Opery Warszawskiej. Prezentował warszawskiej publiczności wielkie dzieła muzycznej kultury zachodnioeuropejskiej oraz opery polskie, których libretta nawiązywały do najpiękniejszych kart historii Polski. Jako kompozytor tworzył głównie na użytek swojego teatru – 24 opery i 4 balety. Część jego twórczości stanowią pisane na różne okazje formy kantatowe oraz pieśni i miniatury fortepianowe (głównie polonezy), a także utwory orkiestrowe i kameralne. Karol Kurpiński wytyczył drogi rozwoju polskiej opery, był współtwórcą stylu narodowego w muzyce polskiej. Założył i redagował Tygodnik Muzyczny – pierwsze polskie czasopismo muzyczne, był autorem podręczników (np. Wykład systematyczny zasad muzyki na klawikord, Zasady harmonii tonów z dołączeniem jenerałbasu praktycznego) służących społeczeństwu przez prawie cały XIX wiek. Gdy po upadku powstania listopadowego zamknięto Konserwatorium Warszawskie, założył Szkołę Śpiewu przy Teatrze Wielkim.