Halina Krzyżanowska

HALINA KRZYŻANOWSKA urodziła się 4 sierpnia 1867 r. w Courbevoie koło Paryża, zmarła 18 stycznia 1937 r. w Rennes. Była polską pianistką, kompozytorką i pedagogiem. Działała głównie we Francji. W latach 1878-83 studiowała w konserwatorium paryskim u Felixa Le Couppeya i Antoine François Marmontela (fortepian) oraz u Ernesta Guirauda (kompozycja). W 1883 r. zdobyła I nagrodę na konkursie pianistycznym konserwatorium. Koncertowała (od 1885 r.) głównie we Francji, ale także w Polsce (1894, 1899). Od 1900 r. była profesorem  wyższego kursu gry fortepianowej w konserwatorium w Rennes.
    Twórczość kompozytorska Haliny Krzyżanowskiej obejmuje przede wszystkim utwory fortepianowe, utwory kameralne (m. in. sonatę wiolonczelową i sonatę skrzypcową) oraz pieśni.