Józef Krogulski

JÓZEF KROGULSKI urodził się 4 października 1815 r. w Tarnowie, zmarł 9 stycznia 1842 r. w Warszawie. Był pianistą, kompozytorem, dyrygentem chórów i pedagogiem. Od ok. 1829 r. uczył się kompozycji u Karola Kurpińskiego i Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie. Po raz pierwszy wystąpił publicznie 16 marca 1825 r. w Tarnowie wykonując Koncert a-moll  Hummla. Koncertował w wielu miastach Europy m. in. Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Lublinie, Lwowie i Kijowie. W 1832 r. wykonał w Teatrze Narodowym swój II Koncert fortepianowy. Ostatni odnotowany koncert Józefa Krogulskiego w Warszawie miał miejsce 6 listopada 1835 r. w Teatrze Wielkim. Zabrzmiały wtedy jego oba koncerty fortepianowe i Wariacje F-dur pod dyrekcją Karola Kurpińskiego. Od 1834 r. działalność koncertową łączył z działalnością pedagogiczno-dyrygencką w zorganizowanych przez siebie chórach.
    Twórczość kompozytorska Józefa Krogulskiego obejmuje utwory na fortepian i orkiestrę ( w tym 2 koncerty fortepianowe), utwory kameralne (m. in. Oktet op. 6 i Kwartet op. 2), utwory fortepianowe, pieśni, kantaty i msze.