Jan Baptysta Kleczyński

JAN BAPTYSTA KLECZYŃSKI urodził się w 14 czerwca 1756 r. w Freistadt (obecnie Karviná, na obszarze czeskiej części Śląska Cieszyńskiego - Zaolzia), a zmarł 6 sierpnia 1828 r. w Wiedniu. Był polskim skrzypkiem i kompozytorem. Od ok. 1786 r. pracował jako muzyk na dworach magnackich. W 1795 r. zamieszkał w Wiedniu. W 1801 r. zdał z wyróżnieniem egzamin na stanowisko skrzypka w kapeli dworskiej zwanej Kaiserlich-Königliche Hofmusik. Był jej członkiem do końca życia. Należał również do orkiestry Hofburgtheater. Od ok. 1823 r. był jej dyrektorem.
    Twórczość kompozytorska Jana Baptysty Kleczyńskiego obejmuje przede wszystkim muzykę na instrumenty smyczkowe: duety skrzypcowe, duet na skrzypce i altówkę oraz tria na skrzypce, altówkę i wiolonczelę.