Fryderyk August Duranowski

    FRYDERYK AUGUST DURANOWSKI urodził się ok. 1770 r. w Warszawie jako syn Polki i francuskiego emigranta Duranda. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął u ojca, a od 1787 roku kształcił się w Paryżu u Giovanniego Battisty Viottiego. W 1790 r. był koncertmistrzem opery w Brukseli. W latach 1794 - 1795 koncertował we Włoszech i Niemczech. W połowie 1809 r. przybył do Warszawy. Ok. 1812 r. był pierwszym skrzypkiem orkiestry książęcej w Kassel i Aschaffenburgu. Od 1814 do śmierci w 1834 r. mieszkał w Strasburgu, pełniąc funkcję koncertmistrza w orkiestrze teatralnej. Był jednym z najwybitniejszych skrzypków swojej epoki. Osiągnął niebywały sukces jako wirtuoz - chwalono go za wielki i piękny dźwięk, niezwykłą technikę, niezawodną pamięć i precyzję gry. Młody Paganini był tak zafascynowany grą Duranowskiego, że do końca życia podkreślał ogromny wpływ, jaki Duranowski wywarł na jego własnej grze.
    Duranowski skomponował kilkadziesiąt dzieł, w tym koncert skrzypcowy, arie na skrzypce i orkiestrę, duety na 2 skrzypiec, duety na skrzypce i wiolonczelę, kwartet smyczkowy, utwory na fortepian, pieśni z towarzyszeniem fortepianu i pieśni z towarzyszeniem gitary.