Eugeniusz Pankiewicz

EUGENIUSZ PANKIEWICZ urodził się 15 grudnia 1857 r. w Siedlcach, zmarł 24 grudnia 1898 r. w Tworkach koło Warszawy. Był kompozytorem i pianistą, bratem malarza Józefa Pankiewicza. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w Lublinie, kontynuował w Warszawie w Instytucie Muzycznym u Józefa Wieniawskiego. W latach 1877-80 studiował w Petersburgu u Teodora Leszetyckiego. Po powrocie do Warszawy podjął studia kompozytorskie u Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego w Instytucie Muzycznym. W latach 1883-85 oraz w latach 1888-1895 prowadził tam klasę fortepianu, którą przejął po Ignacym Janie Paderewskim. Był jednocześnie nauczycielem gry fortepianowej w Instytucie Maryjskim.
    Twórczość Eugeniusza Pankiewicza obejmuje głównie pieśni solowe oraz utwory fortepianowe.