Antoni Orłowski

ANTONI ORŁOWSKI urodził się w 1811 r w Warszawie, zmarł w 1861 r. w Rouen (Francja). Był kompozytorem, skrzypkiem, pianistą i dyrygentem. W latach 1824-29 studiował w konserwatorium warszawskim u Józefa Bielawskiego (skrzypce), Maurycego Ernemanna (fortepian), Heinricha Gerharda von Lenza (organy) i Józefa Elsnera (kompozycja). W 1830 r. wyjechał do Austrii i Niemiec jako akompaniator Charlesa Philippe'a Lafonta. We wrześniu 1830 r. zamieszkał w Paryżu. Podjął studia kompozytorskie u Jean-François Le Sueura. Koncertował wspólnie z Henri Herzem i Ch. Ph. Lafontem. Przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem i Wojciechem Sowińskim. W końcu 1832 r. osiadł w Rouen i pracował tam jako skrzypek w Théâtre des Arts.
    W dorobku kompozytorskim Orłowskiego znajdują się utwory fortepianowe, kameralne oraz balety.